Βάσεις δεδομένων με το "Ταξινομούμε" του λογισμικού Αβάκιο

Οδηγίες για το πρόγραμμα
Το διδακτικό σενάριο από το πρακτικό μέρος για ΠΕ70

Δραστηριότητες

α. Μια έτοιμη βάση δεδομένων για να πειραματιστούμε. Θα την ανοίξουμε, θα την αλλάξουμε, θα κάνουμε υποθέσεις και θα τις ελέγξουμε.

β. Συμβουλευόμαστε τον ιστοχώρο http://users.sch.gr/tgiakoum/epimorfosi/bloom-taxonomy.html

1. Σκεφτόμαστε και αναφέρουμε ως τίτλο ένα πιθανό θέμα που θα ενδιέφερε παιδιά να διερευνήσουν.
2. Αν χρησιμοποιούσαμε τα ρήματα της παραπάνω ιστοσελίδας για να διατυπώσουμε στόχους που θα επιδιώκαμε με την αξιοποίηση ενός λογισμικού βάσης δεδομένων, ποια θα επιλέγαμε ως τα πέντε σημαντικότερα;
Απαντάμε στις ερωτήσεις στο forum του portal πατώντας εδώ