Διαδραστικοί πίνακες

Παρουσίαση από Κ. Μαυραντωνάκη

Θεωρητικά κείμενα

Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων

Αρχείο για την αξιοποίηση των διαδραστικών στο νηπιαγωγείo και στο δημοτικό

Αποτελέσματα από μια έρευνα για την αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στην Κύπρο
Απόσπασμα από συζήτηση στο eduportal για τους διαδραστικούς πίνακες. Προτείνω την εγγραφή σε αυτή την ενδιαφέρουσα πύλη.

Στην παραπάνω σελίδα ο Γ. Σαλονικίδης θέτει τα εξής ερωτήματα για τα οφέλη από τη χρήση του διαδραστικού πίνακα.
1. Παιδαγωγικό μέρος: Υπάρχουν παιδαγωγικά οφέλη με τη χρήση του ΔΠ ή ΔΣ σε σχέση με άλλα μέσα ή τον παραδοσιακό τρόπο;

2. Διδακτικό μέρος: Προσφέρει η χρήση του ΔΠ διδακτικό πλεονέκτημα στον εκπαιδευτικό που τον χρησιμοποιεί (ευκολία, χρόνο, επίτευξη στόχων κλπ.);

3. Λογιστικό-Οικονομικό μέρος: Αξίζει η επένδυση σε τεχνολογία ΔΣ σε σχέση με άλλα μέσα; Υπάρχει θετική ή αρνητική σχέση απόδοσης-κόστους;

4. Τεχνικό μέρος: Απαιτούνται άλλες ενέργειες π.χ. επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, ειδικές δεξιότητες, τεχνική υποστήριξη κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή χρήση των ΔΠ σε σχέση με άλλα μέσα που δεν απαιτούν κάτι τέτοιο;

5. Δεοντολογικό μέρος: Ο διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού για ΔΠ που δημιουργείται με εμπορικά προϊόντα είναι θεμιτός ή αποτελεί έμμεση ή άμεση διαφήμιση ιδιωτών;

H παρακάτω παρουσίαση βρίσκεται στη διεύθυνση http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/files/diadrastikoi-B%20senaria.pdf

Φτηνός διαδραστικός πίνακας

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του διαδραστικού από Ελλάδα
http://teralink.gr/smoothboard.html

Η αντίστοιχη σελίδα με τα υλικά από Αμερική:
http://www.teachwithtech.com/

Η ιστοσελίδα του johnnylee ο οποίος έφτιαξε το σύστημα αυτό:
http://johnnylee.net/projects/wii/

Η ιστοσελίδα όπου μπορείτε να ενημερωθείτε και να εγκαταστήσετε είτε τη δωρεάν έκδοση του συγκεκριμένου προγράμματος είτε την registered, πληρώνοντας.
http://www.smoothboard.net/

Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού smart notebook

Δραστηριότητες

Βρες τις διαφορές (εμπέδωση άξονα συμμετρίας)

Ζιπαρισμένο αρχείο: Δραστηριότητες με το πρόγραμμα smart notebook 10: Ζάρια, αναπνευστικό σύστημα, ιστορική γραμμή, αναγραμματισμός

Προσομοίωση για το αναπνευστικό σύστημα στα ελληνικά

Από τον ιστοχώρο skool.gr προσομοίωση καρδιάς

Ας κάνουμε αφαίρεση με τουβλάκια

Aπό τον ιστοχώρο skool.gr δραστηριότητα για τα πολύγωνα

Από τον ιστοχώρο skool.gr δραστηριότητα για την ψηφιακή ώρα

Από τον ιστοχώρο skool.gr δραστηριότητα για το εμβαδό

Αρχείο inspiration που ζητά να μπουν σε χρονολογική σειρά εικόνες

Ιστοχώρος με πολλές δραστηριότητες για το smart notebook