Αντιγράφω, επικολλώ, μια "φωτοτυπία" δημιουργώ

1. Πηγαίνω στα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2. Επιλέγω στα βιβλία Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, στο δεύτερο τεύχος, το κομμάτι με τις σελίδες 31-40.
3. Σώζω το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.
4. Ανοίγω το αρχείο.
5. Αντιγράφω την εικόνα της Βάγιας κουκουβάγιας στη σελίδα 31.
6. Ανοίγω το word.
7. Επικολλώ την εικόνα.
8. Από τα εργαλεία σχεδιάσης επιλέγω τα αυτόματα σχήματα και μετά επεξηγήσεις και μια φουσκάλα, όποια επιθυμώ.
9. Προσαρμόζω τη φουσκάλα και κάνω τη Βάγια κουκουβάγια να λέει: "Τι σημαίνει αυτό;"
10. Γράφω από κάτω: "Το πρώτο βιβλίο κάθε έθνους είναι το λεξικό της γλώσσας του".
11. Δημιουργώ 4 σειρές για να γράψει το παιδί την απάντηση.

Αναλυτικά οδηγίες για αντιγραφή και επικόλληση για να δώσετε στους επιμορφούμενούς σας εδώ