Εφημερίδα

Βασίλης Παπαστάμος
Εκπαιδευτική δραστηριότητα μιας ώρας για τη διδασκαλία της ενότητας "επεξεργασία κειμένου".
Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει ένα αρχείο "πρότυπου εγγράφου" στον επεξεργαστή κειμένου, όπου έχει διαμορφώσει τη στηλοθέτηση των άρθρων, αλλά και τη διαμόρφωση των στοιχείων στους τίτλους, βασικό κείμενο, και λεζάντες εικόνων.
Σε συνεργασία με άλλον (-ους) εκπαιδευτικό (-ους) άλλης ειδικότητας οι μαθητές έχουν αναλάβει την σύνταξη άρθρων μεγέθους 100 έως 200 λέξεις που καλύπτουν ένα θέμα (περιεχόμενο μπορεί να είναι : άποψη, βιβλιογραφική έρευνα, ρεπορτάζ, σχολιασμός κλπ )
Αν ο εκπαιδευτικός πληροφορικής αφιερώσει μια διδακτική ώρα για τη συγγραφή, σε ένα σχολείο με τρία τμήματα στην Α τάξη, στο τέλος της εβδομάδας θα έχει δημιουργηθεί ένα 8σέλιδο φύλο εφημερίδας.
Επισυνάπτω αρχείο - δείγμα. Για να το πάρετε στον υπολογιστή σας πρέπει να πατήσετε την επιλογή "Files" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.