αφίσα

Αργυρώ Καλλιβρετάκη
Η δημιουργία μιας αφίσας για την παρουσίαση μιας σχολικής ή κοινωνικής εκδήλωσης.Επισυνάπτεται παράδειγμα.