επιστολή ή email στο Δήμαρχο

Με τη βοήθεια του κειμενογράφου οι μαθητές συντάσσουν επιστολή ή email στο Δήμαρχο της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο, στην οποία μπορούμε να παρουσιάσουν:
α) τα προβλήματα του σχολείου
β) τα κυριότερα προβλήματα της περιοχής τους

Επισυνάπτω αρχείο - δείγμα. Για να το πάρετε στον υπολογιστή σας πρέπει να πατήσετε την επιλογή "Files" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Γιάννης Γαλανάκης