Διδασκαλία Ανθολογίου στην Δ’ Δημοτικού Σχολείου

Διδασκαλία Ανθολογίου στην Δ’ Δημοτικού Σχολείου

1) Πηγαίνω στα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2) Επιλέγω από το βιβλίο Ανθολόγιο Γ’ - Δ’ Δημοτικού, τη σελίδα 34
3) Αντιγράφω το ποίημα ‘Πρωινό Άστρο’ σε ένα αρχείο Word.
4) Αντιγράφω το βιογραφικό σημείωμα του ποιητή από τη σελίδα 35.
5) Αντιγράφω τις σχετικές δραστηριότητες 1-3 από τη σελίδα 35.
6) Αποθηκεύω το αρχείο word στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα ‘Πρωινό Άστρο’ αι το κλείνω.
7) Ανοίγω το αρχείο ‘Πρωινό Άστρο’.
8) Δημιουργώ 15 σειρές για να γράψει το παιδί τις απαντήσεις στις δραστηριότητες 1 και 2.
9) Αναζητώ στο Διαδίκτυο την απάντηση στη δραστηριότητα 3, Νανουρίσματα .
10) Επιλέγω από την ιστοσελίδα αυτή την απάντηση στη δραστηριότητα 3 και την αντιγράφω στο κείμενό μου.
11) Αναζητώ φωτογραφίες σχετικές με τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο.
12) Αντιγράφω στο κείμενό μου τις εικόνες του ποιητή τις οποίες επιλέγω.
13) Αναζητώ στο Διαδίκτυο στοιχεία για το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου
14) Αντιγράφω στο κείμενό μου μέρος από το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου που θεωρώ σημαντικό σε συνέχεια του βιογραφικού του σημειώματος.
15) Αναζήτηση στο You Tube μελοποιημένων ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου.

Μαρτιμιανάκη Αθηνά ΠΕ70 Α.Μ. 592715