Συμπλήρωση κενών

Αργυρώ Καλλιβρετάκη
Σε ένα κείμενο που επιλέγουμε σε σχέση με το αντικείμενο διδασκαλίας ή με ένα διαθεματικό παραλείπουμε λέξεις ή φράσεις και καλούμε τους μαθητές να τις συμπληρώσουν.

Διαδικασία

Επίπεδο: μεσαίο
1. Θέτουμε στόχους
2. Επιλέγουμε μια ερώτηση στην οποία θέλουμε να απαντά η δραστηριότητα (γιατί)
3. Γράφουμε ή επιλέγουμε ένα κείμενο μας παραγράφου
4. Αφαιρούμε λέξεις όλων των κατηγοριών δηλαδή ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήματα κ.α
5. Καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά
6. Δίνουμε βοήθεια με ένα κατάλογο που περιέχει τις σωστές λέξεις μαζί με άλλες άσχετες.

Επίπεδο:δύσκολο
1-5 του προηγούμενου επιπέδου
6. Δεν δίνεται βοήθεια