Επανάληψη στο Word

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο Ποια βήματα ακολουθώ; ΟΕΟ και….
καλή επιτυχία