Αποδέχομαι ή απορρίπτω αναθεωρήσεις

1. Ανοίγω το mail μου.
2. Ανοίγω το κείμενο που μου έστειλαν.
3. Το επιθεωρώ και με δεξί κλικ σε κάθε αλλαγή που επισημαίνεται, αποδέχομαι ή απορρίπτω.
4. Επιλέγω τον τίτλο.
5. Πατώ Εισαγωγή… Σχόλιο.
6. Γράφω ένα γενικό σχόλιο για τον αποστολέα του εγγράφου.
7. Σώζω το έγγραφο και το επιστρέφω στον αποστολέα.