Σελιδοδείκτες

1. Κατεβάζουμε το αρχείο για τις θεωρίες μάθησης.
2. Σε κάθε επικεφαλίδα επιλέγουμε Εισαγωγή …. Σελιδοδείκτη.
3. Όταν τελειώσουμε πάμε στην πρώτη σελίδα και με δεξί κλικ σε κάθε λέξη-τίτλο επιλέγουμε υπερσύνδεση και τον αντίστοιχο σελιδοδείκτη.
4. Δοκιμάζουμε με ctrl και κλικ τους σελιδοδείκτες μας.