Πίνακας περιεχομένων

Ανοίγουμε το αρχείο με τις θεωρίες μάθησης και πάλι
1. Μαυρίζουμε τις επικεφαλίδες και τις ορίζουμε ως επικεφαλίδες. Δηλαδή εκεί που λέει Κανονικό, αριστερά στη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε επικεφαλίδα 1.
2. Έπειτα επιλέγουμε Εισαγωγή.. Αναφορά… Ευρετήρια και πίνακες… Πίνακας περιεχομένων.