Υπερσύνδεσμοι

1. Γράφω τα ονόματα λίγων ιστοσελίδων στο work, τη μία κάτω από την άλλη.
2. Τις επιλέγω μία μία και κάνω δεξί κλικ…. υπερσυνδέση.
3. Στο πλαίσιο url γράφω ή επικολλώ τη διεύθυνση της κάθε ιστοσελίδας.
4. Κάνω αποθήκευση ως και σώζω το αρχείο ως ιστοσελίδα στην επιφάνεια εργασίας μου.
5. Μόλις έφτιαξα μία μικρογραφία πύλης στο διαδίκτυο.