Δραστηριότητα με γράφημα

Αργυρώ Καλλιβρετάκη
Διάβασε το παρακάτω γράφημα και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.