Άσκηση στο PowerPoint

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο Άσκηση για τους μαθητές μας
Εκτυπώστε το και δώστε το να το φτιάξουν και….
καλή επιτυχία