Γεωγραφία Ε' Δημοτικού: Πόλεις της Ελλάδας

Χωριζόμαστε σε ομάδες και εργαζόμαστε όπως φαίνεται στο παρακάτω webquest:

Name: Γεωγραφία Ελλάδος Ε’ Δημοτικού Subject: OI ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Teacher Name: ΑΘΗΝΑ Μ. ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ Date: Τετάρτη 18-05-2011

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Introduction:

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες Α και Β (9 ατόμων) και αναζητούν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

Task:
Η ΟΜΑΔΑ Α: Πρωτευουσιάνοι, καταγράφει σε ένα πίνακα το όνομα της πόλης, τον πληθυσμό της, το αν είναι πόλη πεδινή, ορεινή ή λιμάνι, το νομό στο οποίο ανήκουν καθώς και την πρωτεύουσα του νομού αυτού,

Η ΟΜΑΔΑ Β: Ιστορικοί, αναζητά ιστορικά στοιχεία των πόλεων

Process: Η ΟΜΑΔΑ Α: Οι Πρωτευουσιάνοι, επισκέπτεται την ιστοσελίδα 'Πόλεις της Ελλάδος.

Σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου με το όνομα 'Πόλεις Ελλάδας' καταγράφει τα παραπάνω στοιχεία.

Η ΟΜΑΔΑ Β: Ιστορικοί επισκέπτονται την ιστοσελίδα Ιστορία πόλεων της Ελλάδας

Σε ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου με το όνομα 'Ιστορία πόλεων' και καταγράφει τα ιστορικά στοιχεία των πόλεων

Resources: -Οι μεγάλες πόλεις
Ιστοσελίδα1

-Οι πόλεις αλφαβητικά
Ιστοσελίδα1

Evaluation: Η ομάδες Α και Β ανταλλάσσουν τα αρχεία τους και ελέγχουν τα στοιχεία που βρήκαν

Conclusion: Οι μαθητές με τα στοιχεία που βρήκαν δημιουργούν ένα χάρτη στον οποίο απεικονίζουν τις πόλεις της Ελλάδας που μελέτησαν


Powered by- TeAch-nology.com- The Web Portal For Educators (www.teach-nology.com)

Γεωγραφία

Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη ΠΕ70 Α.Μ. 592715