Δομή σεναρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Ονοματεπώνυμο Συντάκτη
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ.

1.5. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οργάνωση της Διδασκαλίας

Γνωστικά Προαπαιτούμενα

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

1.6 Διδακτικοί Στόχοι
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια

2. Διδακτική προσέγγιση
Θεωρητική προσέγγιση

Μεθοδολογική προσέγγιση

2.1 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ

2.2 Το προτεινόμενο σενάριο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. 1η διδακτική ώρα

Β. 2η διδακτική ώρα

…κλπ.

2.3 Αξιολόγηση

2.4 Επέκταση

3. Βιβλιογραφία


Σενάριο που ανάρτησε η Μαρία Μαρχαμπά
Σενάριο που ανήρτησε η Ελένη Φαρσάρη
Σενάριο της κ.Παπαδοπούλου Μ.