Συστήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της Κ. Παπανικολάου για τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων/μάθησης/περιεχομένου

Α. LAMS

Παρουσίαση του LAMS
Ας εξερευνήσουμε ως μαθητές κάποιο από το LAMS που δημιούρησε ο κ. Νίκος Δόβρος

Ας δουλέψουμε ένα LAMS με θέμα το LAMS

Υλικό για τη δημιουργία ενός μαθήματος με τίτλος "Εργαλεία και γνωστική ανάπτυξη" στο LAMS

Το αρχείο του μαθήματος είναι εδώ
Θα εργαστούμε έχοντας ανοιχτό αυτό το αρχείο

  • Θα πάμε στη σελίδα http://testlams.eap.gr/lams/
  • Αν δεν έχουμε γραφτεί θα βάλουμε όνομα user1 κωδικό user1
  • Θα πατήσουμε συγγραφέας
  • Θα τραβήξουμε τις εξής δραστηριότητες:

1. Ερωτ.πολλαπλ. επιλ.

Αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ικανότητα χρήσης εργαλείων;
Δινω απαντήσεις Ναι και Όχι και επιλέγω το Όχι ως σωστή απάντηση.

2. Διαμοίραση πόρων

Επιλέγω κώδικα html και κάνω επικόλληση το εξής:

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cAd6U8ZuNCg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Βίντεο με χιμπατζή στη σελίδα
http://www.youtube.com/watch?v=cAd6U8ZuNCg&feature=player_embedded

3. Ανακ. Πίνακας. Εισαγωγή του παρακάτω κειμένου:

Ο πρωτόγονος άνθρωπος φτιάχνει ένα ραβδί για να σκάψει ακόμα κι όταν δε σκοπεύει να αρχίσει το σκάψιμο αμέσως, όταν οι αντικειμενικές συνθήκες για τη χρήση του εργαλείου δεν είναι προφανείς. Το γεγονός της δημιουργίας εργαλείου εκ των προτέρων είναι χωρίς την παραμικρή αμφιβολία συνδεμένο με την έναρξη του πολιτισμού» (Kohler, στους Vygotsky & Luria, 1994: 96).

Τα πιο πολύπλοκα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι χιμπατζήδες, το πιο εξελιγμένο είδος στη χρήση εργαλείων μετά από εμάς, είναι μικρά, λεπτά κλαδιά δέντρων, από τα οποία οι ίδιοι αφαιρούν τα φύλλα και τα χρησιμοποιούν για να βρουν αγαπημένες τους τροφές, όπως τερμίτες και μυρμήγκια (O΄ Neil, 2007). Η συνεχής βελτίωση των εργαλείων είναι ένας από τους λόγους της εξέλιξης του πολιτισμού και των τεράστιων αλλαγών που έχουν επέλθει στον τρόπο ζωής (Duffy & Cunningham, 1996: 180)..

4. Συζήτηση/Forum.** Προβληματισμός: Σύμφωνα με τα παραπάνω παραθέματα ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στη χρήση εργαλείων από τα ζώα και τον άνθρωπο;

5. Διαμοίραση πόρων

Αρχείο κειμένου για ανέβασμα στο LAMS

6. Μετά προσθέτουμε τη δραστηριότητα Ιστοτοπ. wiki, όπου ζητάμε να μας πουν τη γνώμη τους οι συμμετέχοντες στο ερώτημα:

Τα παραπάνω παραθέματα οδηγούν στη διαπίστωση ότι είμαστε εξυπνότεροι σε σχέση με 100 χρόνια πριν γιατί χρησιμοποιούμε πιο εξελιγμένα εργαλεία;
Αν θέλουμε φτιάχνουμε μια πρώτη σύνδεση σε ένα ενδιαφέρον κείμενο στην πρώτη σελίδα του wiki. Πρώτα δημιουργούμε μια νέα σελίδα και βάζουμε το περιεχόμενο που ακολουθεί. Μετά επιστρέφουμε στην πρώτη σελίδα και πατώντας το εργαλειάκι για σύνδεσμο με σελίδα wiki, επιλέγουμε τη σελίδα που φτιάξαμε από το ανοιγόμενο μενού και μια δυο λέξεις που θα βλέπει ο χρήστης.

Συζήτηση στη βιβλιογραφία

Η διευκόλυνση που προσφέρουν τα εργαλεία οδήγησε στο χαρακτηρισμό τους ως «πολιτισμικούς ενισχυτές» (cultural amplifiers). Ο όρος «ενίσχυση», όπως αναφέρεται στον Bruner1? (1966), σχετίζεται με την αύξηση της αποδοτικότητας του προσώπου. Όμως η καταλληλότητα του όρου «ενίσχυση» αμφισβητήθηκε. Οι Cole & Griffin (1980), στην υπόθεση ότι τα εργαλεία επιδρούν σε ανθρώπινες ικανότητες, αντιπρότειναν την πεποίθηση ότι μετασχηματίζεται μόνο η διαδικασία χρήσης του διαφορετικού κάθε φορά εργαλείου. Αυτός ο μετασχηματισμός δε σημαίνει απαραίτητα αλλαγή στις ικανότητες. πρόκειται μόνο για διαφορετική (νοητική) διαδικασία όταν χρησιμοποιείται ένα εργαλείο σε σύγκριση με άλλα (φτιαγμένα για τον ίδιο σκοπό). Και ο Pea (1987, 1993), έχει την ίδια άποψη με τους Cole & Griffin (1980). Υποστήριξε ότι ο όρος «ενίσχυση» δεν είναι κατάλληλος, όταν αναφερόμαστε στον άνθρωπο, διότι ενίσχυση σημαίνει ποσοτική αλλαγή στα επιτεύγματα (π.χ. πιο μεγάλο έργο, κατασκευασμένο πιο γρήγορα κ.λπ.). Η επίδραση των εργαλείων στον άνθρωπο έχει σχέση με τη διαδικασία χρήσης τους. Η δραστηριότητα των προσώπων αλλάζει όταν η λειτουργική της οργάνωση διαφοροποιείται με τις τεχνολογίες. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για διαφορετικές ποιοτικά δραστηριότητες, όταν πρόκειται για ένα έργο με χρήση διαφορετικών εργαλείων. Ο Pea (1993) χαρακτηρίζει το εργαλείο «αναδιοργανωτή» της νοητικής λειτουργίας (reorganiser of mental functioning).

7. Ανακ. Πίνακας. Επικόλληση περιεχομένου από το παρακάτω αρχείο.

Αρχείο κειμένου για ανέβασμα στο moodle
Μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο για ανέβασμα αρχείων εργασιών με κάποιο θέμα, κουίζ ή ομάδες συζητήσεων ή κάποια άλλη δραστηριότητα που θα αντλήσουμε από τις οδηγίες.

Β. eclass από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

Τι είναι το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και ποιοί είναι οι στόχοι του

Η Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" (GUnet) ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2000, έχει έδρα την Αθήνα και μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (20 Πανεπιστήμια και 16 ΤΕΙ). Οι σκοποί της Εταιρείας προσδιορίζονται από τις ευρύτερες δικτυακές ανάγκες και επιδιώξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας με στόχο την εξυπηρέτηση της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Οδηγίες εκπαιδευτή στο eclass

Δοκιμάζουμε να αξιοποιήσουμε παραπάνω αρχεία, κείμενα και ιδέες δραστηριοτήτων δημιουργώντας ένα μάθημα στο eclass.

Γ. moodle

Δικτυακός τόπος on line σεμιναρίων Εκεί έχουν δημιουργήσει moodle επιμορφούμενοι του ΠΑΚΕ μας.

Μάθημα για τις δυνατότητες του moodle από την Αγγελική Πολύζου
Παράδειγμα SCORM

Υλικό για τη δημιουργία ενός μαθήματος με τίτλος "Εργαλεία και γνωστική ανάπτυξη" στο moodle.

Θα εργαστούμε έχοντας ανοιχτό αυτό το αρχείο

1. Koυίζ "σωστό -λάθος".

Αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ικανότητα χρήσης εργαλείων.
(Είναι λάθος)

2. Εισαγωγή ετικέτας.

Επιλογή html κώδικα και επικόλληση του εξής κώδικα:

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cAd6U8ZuNCg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ο ιστοχώρος για το βίντεο είναι
http://www.youtube.com/watch?v=cAd6U8ZuNCg&feature=player_embedded

3.* Εισαγωγή του παρακάτω κειμένου:

Ο πρωτόγονος άνθρωπος φτιάχνει ένα ραβδί για να σκάψει ακόμα κι όταν δε σκοπεύει να αρχίσει το σκάψιμο αμέσως, όταν οι αντικειμενικές συνθήκες για τη χρήση του εργαλείου δεν είναι προφανείς. Το γεγονός της δημιουργίας εργαλείου εκ των προτέρων είναι χωρίς την παραμικρή αμφιβολία συνδεμένο με την έναρξη του πολιτισμού» (Kohler, στους Vygotsky & Luria, 1994: 96).

Τα πιο πολύπλοκα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι χιμπατζήδες, το πιο εξελιγμένο είδος στη χρήση εργαλείων μετά από εμάς, είναι μικρά, λεπτά κλαδιά δέντρων, από τα οποία οι ίδιοι αφαιρούν τα φύλλα και τα χρησιμοποιούν για να βρουν αγαπημένες τους τροφές, όπως τερμίτες και μυρμήγκια (O΄ Neil, 2007). Η συνεχής βελτίωση των εργαλείων είναι ένας από τους λόγους της εξέλιξης του πολιτισμού και των τεράστιων αλλαγών που έχουν επέλθει στον τρόπο ζωής (Duffy & Cunningham, 1996: 180)..

  • Εισαγωγή ομάδας συζήτησης. Γράφουμε το πρώτο post.

4. Προσθήκη πηγής πληροφοριών.. Σύνδεσμος σε αρχείο ή ιστοσελίδα

Αρχείο κειμένου για ανέβασμα στο moodle
Μετά προσθέτουμε τη δραστηριότητα wiki, όπου ζητάμε να μας πουν τη γνώμη τους οι συμμετέχοντες στο ερώτημα:
Τα παραπάνω παραθέματα οδηγούν στη διαπίστωση ότι είμαστε εξυπνότεροι σε σχέση με 100 χρόνια πριν γιατί χρησιμοποιούμε πιο εξελιγμένα εργαλεία;
Αν θέλουμε φτιάχνουμε μια πρώτη σύνδεση σε ένα ενδιαφέρον κείμενο στην πρώτη σελίδα του wiki με μία αγκύλη, μια φράση και μια αγκύλη. Πατάμε το ερωτηματικό που εμφανίζεται δίπλα και επικολλούμε στην καινούρια σελίδα το εξής κείμενο:

Συζήτηση στη βιβλιογραφία
Η διευκόλυνση που προσφέρουν τα εργαλεία οδήγησε στο χαρακτηρισμό τους ως «πολιτισμικούς ενισχυτές» (cultural amplifiers). Ο όρος «ενίσχυση», όπως αναφέρεται στον Bruner1? (1966), σχετίζεται με την αύξηση της αποδοτικότητας του προσώπου. Όμως η καταλληλότητα του όρου «ενίσχυση» αμφισβητήθηκε. Οι Cole & Griffin (1980), στην υπόθεση ότι τα εργαλεία επιδρούν σε ανθρώπινες ικανότητες, αντιπρότειναν την πεποίθηση ότι μετασχηματίζεται μόνο η διαδικασία χρήσης του διαφορετικού κάθε φορά εργαλείου. Αυτός ο μετασχηματισμός δε σημαίνει απαραίτητα αλλαγή στις ικανότητες. πρόκειται μόνο για διαφορετική (νοητική) διαδικασία όταν χρησιμοποιείται ένα εργαλείο σε σύγκριση με άλλα (φτιαγμένα για τον ίδιο σκοπό). Και ο Pea (1987, 1993), έχει την ίδια άποψη με τους Cole & Griffin (1980). Υποστήριξε ότι ο όρος «ενίσχυση» δεν είναι κατάλληλος, όταν αναφερόμαστε στον άνθρωπο, διότι ενίσχυση σημαίνει ποσοτική αλλαγή στα επιτεύγματα (π.χ. πιο μεγάλο έργο, κατασκευασμένο πιο γρήγορα κ.λπ.). Η επίδραση των εργαλείων στον άνθρωπο έχει σχέση με τη διαδικασία χρήσης τους. Η δραστηριότητα των προσώπων αλλάζει όταν η λειτουργική της οργάνωση διαφοροποιείται με τις τεχνολογίες. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για διαφορετικές ποιοτικά δραστηριότητες, όταν πρόκειται για ένα έργο με χρήση διαφορετικών εργαλείων. Ο Pea (1993) χαρακτηρίζει το εργαλείο «αναδιοργανωτή» της νοητικής λειτουργίας (reorganiser of mental functioning).

5. Εισαγωγή βιβλίου. Επικόλληση περιεχομένου από το παρακάτω αρχείο.

Αρχείο κειμένου για ανέβασμα στο moodle

Μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο για ανέβασμα εργασιών με κάποιο θέμα, κουίζ ή ομάδες συζητήσεων ή κάποια άλλη δραστηριότητα που θα αντλήσουμε από τις οδηγίες.