Διδάσκοντας με παρουσιάσεις

Το υλικό της ενότητας για τα ΚΣΕ (γενικό μέρος)

To υλικό της ενότητας για τα ΚΣΕ (πρακτικό μέρος)

Ένα αρχείο παρουσίασης-άσκηση για τα Μαθηματικά της Α΄ Δημοτικού (φίλοι του δέκα)

Δραστηριότητες

Δημιουργία τεστ με το powerpoint. Μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφορετικά θεωρητικά παραδείγματα. Καθαρός συμπεριφορισμός αν το κάνουμε εμείς. Οικοδομισμός και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες αν το δημιουργήσουν οι μαθητές μας συνεργαζόμενοι.

Διαγώνισμα ή άσκηση

Ας δοκιμάσουμε να δημοσιεύσουμε την παρουσίασή μας στο διαδίκτυο

Καταρχήν "ανεβάζουμε" το αρχείο μας σε έναν από τους χώρους ανάρτησης παρουσιάσεων όπως το
http://www.slideshare.net/ ή το
http://www.authorstream.com ή το
http://www.slideboom.com/

Όταν ανεβάσουμε τα αρχεία μας, θα μας δοθεί εκτός από μια διεύθυνση στο internet κι ένας κώδικας embed, όπως γίνεται και στα βίντεο του youtube. Μπορούμε να αντιγράψουμε τον κώδικα και να ενσωματώσουμε την παρουσίασή μας σε ένα blog, wiki, site.

Αντιγράφουμε τον κώ